۵ ژانویه

دسامبرژانویهفوریه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۵ ژانویه سالِ پنجمین روز، گریگوری تقویم دله، هسته و این روز دله ۳۶۰ روز سال جه باقی بموندسته (۳۶۱ روز کبیسه سال دله).

اتفاقات

بزائه‌ئون

شاه جهان

بمرده‌ئون

دپیته چرخه‌تو

بریم بگردستن

جستجو در ویکی‌انبار ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ۵ ژانویه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.