پورتال:اسایی دکته‌ئون

مهم ِخورون ِعناوین
Nader Dastneshan.jpg
  • نادر دستنشان، مازرونی فوتوالیست و مربی، کرونا جه بمرده.
  • بریتانیای دربار گنه شاهزاده فیلیپ بمرده.
  • شوسری تصادف مازرون ات‌تا خط دله سه‌تا بکوشت سر بشته.
  • جنوبی کره نفتکش دادستان دستور جا رفع توقیف بیه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۴:۲۵ جهونی

تاریخ:۱۴ مه ۲۰۲۱

أمروز ۲۰ ده ما ۱۵۳۲ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۳:۲۵   پکن: ۱۲:۲۵   
دشنبه: ۰۹:۲۵   کابل: ۰۸:۵۵   
تهران: ۰۸:۵۵   
بیروت: ۰۷:۲۵    برلین: ۰۶:۲۵   
لندن: ۰۵:۲۵   نیویورک: ۰۰:۲۵


هفته مه اردیبهشت ده ما
شنبه ۸ ۱۸ ۱۴
یه‌شنبه ۹ ۱۹ ۱۵
دِشنبه ۱۰ ۲۰ ۱۶
سه‌شنبه ۱۱ ۲۱ ۱۷
چارشنبه ۱۲ ۲۲ ۱۸
پنج‌شنبه ۱۳ ۲۳ ۱۹
اَمروز ۱۴ ۲۴ ۲۰
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.
This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.