رج:فیزیک

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg
جستجو در ویکی‌انبار ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که فیزیک خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
فیزیک اینتا رج اصلی نوشتار هسّه.

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.