بودا

بودای موجستمه، چین دله.

بودا لقبی هسته که بودایی‌ئون به هر کسی که به «روشنی» (بودهی) برسی‌بوئه، گانّه. ولی ویشته منظور از بودا همون سیذارتا گوتاما بودا، هسته که بودایی مذهب ره بساته. بودا یعنی بیداربَیی یا ات‌تی معنی دیگه جه، کسی که روشنی جه برسی‌بو. به باور بوداییون، خله از آدمون بتونّه «بودایی مقوم» جه برسن.

منابع

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.