آسپرین

ونه ساختار
وه درزنی‌شکل ِبلور دانّه

استیل‌سالیسیلیک اسید معروف به آسپیرین، اتا ضدالتهاب و غیراستروئیدی دوا هسته که معمولاً به عنوان ضددرد و ضدتو استفاده وونه. این دوا ره لازم نی‌یه دکتور باره که بخارن.

آسپرین اتا پرطرفدار دوا جهون دله هسه. هر سال ۵۰۰۰۰ میلیون آسپرین قرص جهون دله مصرف وونه. بریتانیا دله هر آدم سالونه ۷۰ قرص ره سِواسِوا یا دیگه مسکن‌ئون جه، مصرف کانده.

خصوصیات

  1. ونه مولکولی وزن ۱۸۰ هسته.
  2. ونه ذوب بیّن نقطه بین ۱۳۵ تا ۱۳۷ درجه سلسیوس‌ئه.
  3. ونه جوش بیّن نقطه ۱۴۰ درجه سلسیوس‌ئه که این درجه دله تجزیه وونه.
  4. آسپرین بلورون درزنی شکل دانّه.
  5. آسپرین ئو دله خله کم و الکل دله زیاد حل وونه.

منابع

جستجو در ویکی‌انبار ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که آسپرین خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • آسپیرین و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی. گردآوری: بابک بدایت، آرش بدایت‌؛ ناظر: علی جواد زاده؛ ته‍ران، نشر تیمورزاده، طبیب، ۱۳۸۴؛ شابک: ۹۶۴-۴۲۰-۰۷۲؛
  • سندورم رای، ویکی‌پدیای انگلیسی

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.